Odvalovací frézy

Pro kvalitní zpracování vysokých požadavků našich zákazníků využíváme nejmodernější technologická vybavení renomovaných partnerů. Pro prvotní třískové obrábění využíváme stroje SMS a DMG Mori Seiki.

 

     

 

Kvalitní vstupní polotovary HSS a PM zajišťujeme ve spolupráci s firmou Böhler, stejně jako tepelné zpracování našich výrobků.

Polotovary pro výrobu nástrojů ze slinutých karbidů dodávají firmy Ceratizit, Konrad Friedrichs, Extramet a Tribo. Aplikaci PVD povlaků v kombinaci s úpravou řezné hrany zaručující maximální efektivitu nástroje, realizujeme dle finálních potřeb produktu a zákazníka. Ve spolupráci s firmami LISS, SHM, CemeCon, VÚHŽ. Nástroje jsou opatřeny laserovým popisem s udáním základních hodnot.

Vývoj a konstrukce nástroje se odvíjí od zadání parametrů nástroje zákazníkem, nebo na základě požadovaných parametrů obrobku – ozubeného kola, včetně tvarových modifikací. Náš tým odborníků je schopen navrhnout nástroj pro jeho maximálně efektivní využití u zákazníka, s ohledem na jeho potřeby, zda se jedná o hromadnou, či kusovou výrobu aj. Jsme schopni zabezpečit výpočet ekonomiky nástroje, či navrhnout alternativní řešení pro stávající aplikaci. Při konstrukci nástrojů používáme software ESCO, a 2D i 3D prostředí firmy Autodesk.

 

   

 

Firma ANAJ Czech a. s. disponuje širokou paletou měřících zařízení pro všechny stupně mezioperačních měření, a to jak mechanických, tak optických přístrojů. Pro finální měření odvalovacích fréz jsme vybaveni strojem Werth, který nám v plném rozsahu zabezpečí kompletní změření nástroje s výstupem dle standardu DIN, či specifikace zákazníka. Stroj Werth je plně kompatibilní s konstrukčním software ESCO a zajišťuje komplexní vyhodnocení všech parametrů nástroje. Samozřejmostí pro naše zákazníky je dodání potřebných měřících protokolů.

 

           

 

Naši odborníci v terénu i v konstrukci jsou Vám k dispozici nejen pro zadání nových nástrojů do výroby. Jsou nápomocni i při řešení vašich provozních problémů, při vyhodnocování rentability, či životnosti, nebo stavu Vašich stávajících nástrojů. Jsme připraveni využít našich zkušeností při řešení Vašich přání a potřeb přímo na místě u Vás

 

                             

 

Servis ostření nástrojů zajišťujeme nejenom pro nástroje naší výroby, ale pro všechny Vámi používané nástroje ostatních výrobců. Ostřené nástroje opatříme měřícím protokolem dle Vašich potřeb. Frézy ostříme v požadované třídě přesnosti dle toho, jak byl nástroj vyroben. Nástroje opatříme správnou PVD vrstvou dle použití nástroje. Zajistíme svoz Vašich nástrojů.