Renovace nástrojů

Veškeré informace potřebné pro zaručení správného výbrusu a kvality ostření se přenášejí na tzv. ostřící výkres. Ten je svázán s nástrojem přes ostřící kód a obsahuje podrobné údaje o požadovaných rozměrech a geometriích. Na základě údajů ostřícího výkresu se následně vytvářejí CNC a měřící programy, které jsou taktéž svázány přes ostřící kód.

 

 

Prvním krokem procesu ostření speciálů je správná identifikace nástroje jedinečným ostřícím kódem. Ten obsahuje kód zákazníka a jedinečný identifikátor nástroje. Následným vypálením tohoto značení na nástroj laserovou popisovačkou se minimalizují chyby ve všech následných krocích procesu ostření.

 

 

Pro ostření využíváme brusky renomovaných firem SAACKE, Deckel a ANCA. Pravidelnou údržbou a obnovou strojního parku spolu se zkušenou obsluhou zaručujeme zákazníkům požadovanou přesnost a kvalitu výbrusu.

 

 

Ve spolupráci s externími dodavateli  aplikujeme na nástroje velmi kvalitní PVD povlaky. To přináší vyšší živostnost, zvětšení rychlosti a výsledné kvality obrábění.

 

 

Mezioperační a výstupní kontrola je prováděna na špičkových měřících zařízení od společností Walter a Zoller. Každé měření je zaznamenáno a veškeré údaje jsou archivovány. Výstupní kontrola je prováděna se shodou na zákaznický výkres a je deklarována protokolem o shodě.