O firmě

 

Profil společnosti

Společnost ANAJ Czech, a.s. se v současné době řadí mezi přední české firmy zabývající se vývojem, výrobou a ostřením speciálních nástrojů pro třískové obrá­bění ve strojírenství.

 

 

Svou pozici na trhu si získala především nadstandardní technickou podpo­rou, inženýrskou projekční činností a řešením problémů přímo u zákazníků. Disponujeme špičkovým strojním vybavením, dobrým zázemím, zkušeným per­sonálem a kvalitním know-how. Chceme se stát i Vaším spolehlivým obchodním partnerem.

Hlavním předmětem naší činnosti je vývoj a výroba rotačních a stacionárních řezných nástrojů ze slinutého karbidu, cermetu a práškové oceli. Nabízíme i dodávky upínacích systémů a speciálních nástrojů s výměnnými břitovými des­tičkami.

Pro naše zákazníky, mezi které patří zejména dodavatelé komponentů pro automobilový, hydraulický, elektrotechnický, energetický, letecký i kosmický průmysl, a pro mnohé další klienty navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme speciální nástroje s využitím vlastního know-how pro řešení individuálních požadavků, a to v kusové i sériové výrobě.

Na základě výkresu obrobku jsme schopni nový nástroj nejen navrhnout a vyrobit, ale zároveň implementovat do výrobního procesu u zákazníka a díky síti našich poboček obchodně technických zástupců zajistit komplexní servis po celou dobu životnosti nástroje.

Navrhujeme kompletní technologie obrábění pro nové obrobky a řešíme slo­žité operace obrábění z pohledu technologie a zároveň i z pohledu nákladů na obrobek, takže jsme schopni poskytnout skutečně komplexní „tool-management“.

Zkušenosti získané při výrobě speciálních nástrojů využíváme k úpravě a ostře­ní speciálních i standardních nástrojů renomovaných firem. Důležitou součástí naší nabídky je povlakování nástrojů nejmodernějšími technologiemi, které za­ručí vysokou životnost přeostřeného nástroje.

 

Historie

Počátek značky ANAJ se datuje od roku 1994, kdy malá firma rodinného typu rychle expandovala v České republice a zároveň si trpělivě budovala v silné konkurenci velmi dobré jméno v oblastech ostření a výroby nástrojů. Na zá­kladě získaných zkušeností si vytvořila své know-how v oblasti návrhů a výroby speciálních nástrojů, se kterým se brzy začala prosazovat i na zahraničních trzích. Od vzniku firmy používáme nejmodernější technologie a pracujeme na moderních, vysoce výkonných strojích. Díky velkým investicím do pravidelné údržby a obnovy strojního parku ručíme spolu se zkušenou obsluhou za poža­dovanou přesnost a kvalitu.

Veškeré procesy ve firmě, včetně oblasti návrhů a vývoje nástrojů, splňují poža­davky systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a byly certifikovány certifikační společností TÜV.

 

 

V roce 2005 vznikla na Slovensku první zahraniční pobočka ANAJ Slovakia, s.r.o., kde nabízíme našim zákazníkům kompletní službu ostření a povlakování. V roce 2021 jsme rozšířili naše zahraniční aktivity založením německé pobočky ANAJ DE.

 

Vize společnosti

V obchodní oblasti bychom chtěli v souvislosti s cílem rozvoje firmy upevnit pozici na domácím trhu a rozšířit své působení v zahraničí.

Ve výrobní oblasti jsme upnuli své síly na rozšíření kapacit pro vývoj a výrobu odvalovacích fréz a nástrojů na výrobu ozubení.
in order to meet your technological criteria could be the traits involving rolex swiss replica watches.