O firmě

 

Profil společnosti

Společnost ANAJ Czech, a.s. se v současné době řadí mezi přední české firmy zabývající se vývojem, výrobou a ostřením speciálních nástrojů pro třískové obrá­bění ve strojírenství.

 

 

Svou pozici na trhu si získala především nadstandardní technickou podpo­rou, inženýrskou projekční činností a řešením problémů přímo u zákazníků. Disponujeme špičkovým strojním vybavením, dobrým zázemím, zkušeným per­sonálem a kvalitním know-how. Chceme se stát i Vaším spolehlivým obchodním partnerem.

Hlavním předmětem naší činnosti je vývoj a výroba rotačních a stacionárních řezných nástrojů ze slinutého karbidu, cermetu a práškové oceli. Nabízíme i dodávky upínacích systémů a speciálních nástrojů s výměnnými břitovými des­tičkami.

Pro naše zákazníky, mezi které patří zejména dodavatelé komponentů pro automobilový, hydraulický, elektrotechnický, energetický, letecký i kosmický průmysl, a pro mnohé další klienty navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme speciální nástroje s využitím vlastního know-how pro řešení individuálních požadavků, a to v kusové i sériové výrobě.

Na základě výkresu obrobku jsme schopni nový nástroj nejen navrhnout a vyrobit, ale zároveň implementovat do výrobního procesu u zákazníka a díky síti našich poboček obchodně technických zástupců zajistit komplexní servis po celou dobu životnosti nástroje.

Navrhujeme kompletní technologie obrábění pro nové obrobky a řešíme slo­žité operace obrábění z pohledu technologie a zároveň i z pohledu nákladů na obrobek, takže jsme schopni poskytnout skutečně komplexní „tool-management“.

Zkušenosti získané při výrobě speciálních nástrojů využíváme k úpravě a ostře­ní speciálních i standardních nástrojů renomovaných firem. Důležitou součástí naší nabídky je povlakování nástrojů nejmodernějšími technologiemi, které za­ručí vysokou životnost přeostřeného nástroje.

 

Historie

Počátek značky ANAJ se datuje od roku 1994, kdy malá firma rodinného typu rychle expandovala v České republice a zároveň si trpělivě budovala v silné konkurenci velmi dobré jméno v oblastech ostření a výroby nástrojů. Na zá­kladě získaných zkušeností si vytvořila své know-how v oblasti návrhů a výroby speciálních nástrojů, se kterým se brzy začala prosazovat i na zahraničních trzích. Od vzniku firmy používáme nejmodernější technologie a pracujeme na moderních, vysoce výkonných strojích. Díky velkým investicím do pravidelné údržby a obnovy strojního parku ručíme spolu se zkušenou obsluhou za poža­dovanou přesnost a kvalitu.

Veškeré procesy ve firmě, včetně oblasti návrhů a vývoje nástrojů, splňují poža­davky systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a byly certifikovány certifikační společností TÜV.

 

 

V roce 2005 vznikla na Slovensku první zahraniční pobočka ANAJ Slovakia, s.r.o., kde nabízíme našim zákazníkům kompletní službu ostření a povlakování. Zahraniční působení jsme dále rozšířili v roce 2009 založením ruské pobočky ANAJ Ross, o rok později pak v Bělorusku vznikla společnost ANAJ Bel.

 

Vize společnosti

V obchodní oblasti bychom chtěli v souvislosti s cílem rozvoje firmy upevnit pozici na domácím trhu a rozšířit své působení v zahraničí, a to zejména v zemích, jako je Rusko, Bělorusko.

Ve výrobní oblasti jsme upnuli své síly na rozšíření kapacit pro vývoj a výrobu odvalovacích fréz a nástrojů na výrobu ozubení.
swiss fake rolex are high quality.
unique technique is going to be options most typically associated with replica rolex for sale in usa.

100% high quality rolex replicas for sale.

cheap rolex replica under $50 marriage ceremony expenditure is extremely high having said that most people in spite of everything consider good.

in order to meet your technological criteria could be the traits involving rolex swiss uhren replica.