KONSTRUKTÉR

1. Konstruktér speciálních nástrojů pro třískové obrábění monolitního typu

    (stupňové vrtáky, výstružníky a tvarové frézy)

2. Konstruktér nástrojů pro výrobu ozubení a tvarových VBD

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA

 

OPERÁTOR CNC

1. Operátor frézovacího centra - kusová výroba

2. Operátor 5-osých CNC brusek

 

 

 

Kontakt: Jana Pečinková 
Tel.: +420 605 926 691
Email: jana.pecinkova@anaj.cz

 

Aktualizováno: 21. 05. 2019

 

„Poskytnutím osobních údajů společnosti ANAJ Czech, a.s. prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas společnosti ANAJ Czech, a.s. dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu     a Rady (EU) 2016 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici a to na dobu jednoho roku. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení na pracovní pozici. Veškeré zpracování osobních údajů společnost ANAJ Czech, a.s. provádí v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné zde: GDPR nebo je společnost ANAJ Czech, a.s. na požádání poskytne.“