TARIFNÍ TŘÍDY ANAJ Czech, a. s.

Tarifní zařazení je provedeno zaměstnavatelem zejména dle složitosti vykonávaných činností,                                        dosažené kvalifikace, odborných dovedností, praktických zkušeností.

Tarifní zařazení je tvořeno následujícími stupni: