Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

 

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti ANAJ Czech, a.s.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001365
Částka: 879 162,85 Kč
Doba realizace projektu: 12. duben 2022 až 30. listopad 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti ANAJ Czech, a.s. o výkonu 64,8 kWp společně s akumulací o kapacitě 21,6 kWh. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě). Akumulace do baterií a případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.