OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Ucelení VaV základny společnosti ANAJ Czech, a.s. a rozšíření o progresivní oblast aditivních technologií

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0018986

Výše dotace: 30 000 000,-Kč

Doba realizace projektu: 1/2020 - 12/2022

Společnost ANAJ Czech, a.s. se dlouhodobě zabývá vývojem speciálních nástrojů pro třískové obrábění a odvalovacích fréz. Primárním cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti ANAJ Czech se zaměřením na oblast Průmyslu 4.0 s přesahem k novým technologiím přípravy polotovarů pomocí technologie 3D tisku. Sekundárním cílem je ucelení VaV základny společnosti.

Realizační fáze lze rozdělit na dvě hlavní aktivity:

 1. Stavební práce vedoucí k vybudování samostatného VaV centra odděleného od výroby
 2. Pořízení nového technologického zařízení sloužícího výhradně k VaV aktivitám.

Níže uvedené technologické vybavení je součástí projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0018986, Ucelení VaV základny společnosti ANAJ Czech, a.s. a rozšíření o progresivní oblast aditivních technologií. Společnost umožní provádět na uvedených zařízeních VaV práce a testování dle jejich technických parametrů třetím stranám za tržních podmínek po datu ukončení projektu, nejdříve od 1/2023.  Je nezbytná předchozí individuální konzultace se členem správní rady, zejména v oblasti zjištění volné kapacity zařízení a bližší specifikace požadovaného testování.

 

CNC bruska Saacke UW1D:

 • 5-osá CNC bruska s brusným vřetenem o výkonu 26 kW a plně automatickým měničem brusných kotoučů
 • možnost upnutí nástrojů s průměrem až 250 mm a délky až 430 mm mezi hroty
 • podpěrný koník s hrotem MK3
 • SW licence NUMROTO Plus umožňující komplexní broušení tvarů rotačních nástrojů, vč. 3D simulace

 

Bruska SMS-typ US500-HW na nástroje na ozubení:

 • 5-osá profilová CNC bruska
 • možnost upnutí nástrojů s průměrem až do 125 mm a délky do 250 mm
 • brusné vřeteno s výkonem 8 kW
 • SW I HW vhodný pro profilování zubů odvalovacích fréz pro moduly 0,5 – 10
 • broušení mezi hroty s automatickým koníkem

 

Aditivní technologie

 • více strojová technologie: stroj aditivní výroby (3D-tiskárna), přesívající stroj, stroj na plnění kapslí, stroj na recyklaci prášku
 • stroj aditivní výroby kovů, se softwarem pro kontrolu tavby a rozvržení obrobku s kontrolou přes ethernetové připojení
 • rozměrová velikost vnitřní komory pro tisk max D 300 x H 450 mm
 • s průměrným výkonem paprsku 4 kW během procesu aditivní výroby

 

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogramPOTENCIÁL - VI. VÝZVA

 

 

Přestavba areálu bývalé Armaturky na moderní technologické centrum ANAJ Czech, a.s.

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014940

Výše dotace: 29 594 814,-Kč

Doba realizace projektu: 11/2019 - 12/2022

Cílem projektu společnosti ANAJ Czech, a.s. je přestavba areálu bývalé Armaturky na moderní technologické centrum, které bude sloužit k vývojově-výrobním aktivitám společnosti ANAJ Czech, a.s. (CZ NACE 25730 Výroba nástrojů a nářadí). Projekt tak rozšíří technické zázemí firmy, které povede k posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu v návaznosti na inovativní výrobu.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogramNEMOVITOSTI - III. výzva

 

 

Multiparametricky inovované vrtáky pro ekonomické obrábění kovových materiálů

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019258

Výše dotace: 10 108 197,25 Kč

Doba realizace projektu: 01/2020 – 04/2022

Cílem projektu je vyvinout špičkový světový produkt s unikátními parametry, který bude charakterizován svým univerzálním využitím pro vybrané spektrum materiálů. Toho bude dosaženo inovací technických parametrů: vyšší řezná rychlost, posuv na otáčku a vyšší životnost, velikost a tvar zubové mezery, stoupání spirály, parametr kuželovitosti, tvary fazet, povrchová úprava.

Nejdůležitějším přínosem projektu je dosažení nově ověřené technologie skrze metodu dokončení břitu, kdy bude firma schopna velice přesně a jemně odlaďovat parametr tvaru a velikosti prováděné mikrogeometrie, a tu si ověřit praktickým otestováním ve zvolené paletě obráběných materiálů. Získá se tím nejen zvýšení produktivity výroby, ale také kvality vyráběných vrtáků konstrukce ANAJ VI.

Tento výzkum a vývoj je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace – Výzva VII

 

 

Prezentace inovativních produktů společnosti ANAJ Czech a.s. na zahraničních veletrzích

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016483

Výše dotace: 3 438 747,50 Kč

Doba realizace projektu: 03/2019 – 12/2022

Cílem projektu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti firmy ANAJ Czech, a. s. nacházet nové trhy mimo ČR prostřednictvím účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Součástí projektu je účast na 9 veletrzích, které proběhnou v letech 2020 – 2022.

Nejdůležitějším přínosem projektu je usnadnění vstupu firmy ANAJ Czech, a. s. na zahraniční trhy prostřednictvím propagace nových inovativních produktů, rozšíření obchodních kontaktů, navázání nových obchodních vztahů a vyhledání nových exportních příležitostí.

Naše účast na veletrzích je finančně podpořena Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.

 

 

Rozšíření vývojového centra ve společnosti ANAJ Czech, a.s

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010015

Výše dotace: 17 605 000 Kč

Doba realizace projektu: 3/2017 – 1/2020

Společnost ANAJ Czech, a.s. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou rotačních a stacionárních řezných nástrojů. Primárním cílem předkládaného projektu je rozšíření stávajících vývojových aktivit v oblasti konstrukcí nových nástrojů, základních geometrií a jejich mikrogeometrií. Dojde k vytvoření nového pracoviště zabývajícího se testováním a analýzou výsledků v průběžném vývoji nástroje. Sekundárním cílem projektu pak bude srovnání kvality nástrojů a vlastností vyráběných nástrojů při řezných zkouškách.

Níže uvedené technologické vybavení je součástí projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010015, Rozšíření vývojového centra ve společnosti ANAJ Czech, a.s. Společnost umožní provádět na uvedených zařízeních VaV práce a testování (jedná se primárně o zkoušky obrábění, broušení) dle jejich technických parametrů třetím stranám za tržních podmínek. Je nezbytná předchozí individuální konzultace se statutárním ředitelem společnosti, zejména v oblasti zjištění volné kapacity zařízení a bližší specifikace požadovaných zkoušek.

Nabízené zařízení:

CNC obráběcí centrum AXA

Prováděné operace: VaV práce a testování v oblasti obrábění

Technické parametry stroje:

 • 5 osé obráběcí centrum s výkyvným vřetenem a s pracovním prostorem 1350 x 700 x 1040 mm
 • Vertikální otočný stůl
 • Upínací rozhraní vřetene HSK A100
 • Chlazení nástroje přes vřeteno kapalinou min. 25 bar
 • Maximální rozměry obrobku průměr 450 mm x výška 500 mm

 

CNC bruska ANCA TX7

Prováděné operace: VaV práce a testování v oblasti broušení

Technické parametry stroje:

 • 5-osý CNC řízený stroj s automatickou podpěrou
 • 3 osy v provedení přímých pohonů s lineárními motory
 • Schopnost upnout obrobek do průměru 300 mm/hmotnosti 40 kg
 • Možnost použití brusných kotoučů až do průměru 203 mm

 

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – program Potenciál – III. Výzva

 

 

Instalace fotovoltaického systému ve společnosti ANAJ Czech, a.s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011535

Výše dotace: 1 094 035 Kč

Doba realizace projektu: 10/2017 – 12/2019

Společnost ANAJ Czech, a. s., která patří mezi moderní strojírenské firmy, disponuje rozsáhlým strojním parkem, který je určený k výrobě nástrojů pro třískové obrábění. S ohledem na příkon jednotlivých zařízení spotřebovává společnost značné množství elektrické energie, která je odebírána ze sítě.

Společnost se proto rozhodla pořídit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 70kW, která pokryje část spotřeby provozu. Dojde tak ke snížení provozních nákladů, úsporám energií, s pozitivním vlivem na ŽP.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

 

 

Rozvoj exportních aktivit ANAJ Czech i mimo EU

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008568

Výše dotace: 3 120 710,50 Kč

Doba realizace projektu: 01/2017 – 12/2019

Cílem projektu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti firmy ANAJ Czech, a. s. nacházet nové trhy mimo ČR prostřednictvím účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Součástí projektu je účast na 12 veletrzích, které proběhnou v letech 2018 – 2019.

Nejdůležitějším přínosem projektu je usnadnění vstupu firmy ANAJ Czech, a. s. na zahraniční trhy prostřednictvím rozšíření obchodních kontaktů, navázání nových obchodních vztahů a vyhledání nových exportních příležitostí.

Naše účast na veletrzích je finančně podpořena Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.

 

 

Rozvoj exportních aktivit ANAJ Czech

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003639

Výše dotace: 2 312 500 Kč

Doba realizace projektu: 12/2016 – 5/2018

Cílem projektu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti firmy ANAJ Czech, a. s. nacházet nové trhy mimo ČR prostřednictvím účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Součástí projektu je celkem 8 výstav, které proběhnou v letech 2016 – 2018 v Rusku, Německu a Srbsku a s tím spojená i tvorba firemních propagačních materiálů.

Nejdůležitějším přínosem projektu je usnadnění vstupu firmy ANAJ Czech, a. s. na zahraniční trhy prostřednictvím rozšíření obchodních kontaktů, navázání nových obchodních vztahů a vyhledání nových exportních příležitostí.

V prosinci 2016 se zúčastníme veletrhu Kazanskaja Jarmarka v Kazani v Rusku.

Na stánku budeme prezentovat nabídku našich výrobků a služeb, a to vývoj, výrobu a ostření speciálních rotačních a stacionárních řezných nástrojů pro třískové obrábění a vývoj, výrobu a ostření nástrojů pro ozubení.

Naše účast na veletrhu je finančně podpořena Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.

 

 

Rozšíření výrobní kapacity ve společnosti ANAJ Czech, s. r. o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006394

Výše dotace: 9 862 288,80 Kč

Doba realizace projektu: rok 2017

Naše společnost realizuje projekt s názvem Rozšíření výrobní kapacity ve společnosti ANAJ Czech, s. r. o., který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity výroby firmy ANAJ Czech, a. s. nákupem nových strojů a zařízení.