OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Rozšíření vývojového centra ve společnosti ANAJ Czech, a.s

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010015

Výše dotace: 17 605 000 Kč

Doba realizace projektu: 3/2017 – 1/2020

Společnost ANAJ Czech, a.s. se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou rotačních a stacionárních řezných nástrojů. Primárním cílem předkládaného projektu je rozšíření stávajících vývojových aktivit v oblasti konstrukcí nových nástrojů, základních geometrií a jejich mikrogeometrií. Dojde k vytvoření nového pracoviště zabývajícího se testováním a analýzou výsledků v průběžném vývoji nástroje. Sekundárním cílem projektu pak bude srovnání kvality nástrojů a vlastností vyráběných nástrojů při řezných zkouškách.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – program Potenciál – III. Výzva

 

 

Instalace fotovoltaického systému ve společnosti ANAJ Czech, a.s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011535

Výše dotace: 1 094 035 Kč

Doba realizace projektu: 10/2017 – 12/2019

Společnost ANAJ Czech, a. s., která patří mezi moderní strojírenské firmy, disponuje rozsáhlým strojním parkem, který je určený k výrobě nástrojů pro třískové obrábění. S ohledem na příkon jednotlivých zařízení spotřebovává společnost značné množství elektrické energie, která je odebírána ze sítě.

Společnost se proto rozhodla pořídit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 70kW, která pokryje část spotřeby provozu. Dojde tak ke snížení provozních nákladů, úsporám energií, s pozitivním vlivem na ŽP.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

 

 

Rozvoj exportních aktivit ANAJ Czech i mimo EU

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008568

Výše dotace: 3 120 710,50 Kč

Doba realizace projektu: 01/2017 – 12/2019

Cílem projektu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti firmy ANAJ Czech, a. s. nacházet nové trhy mimo ČR prostřednictvím účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Součástí projektu je účast na 12 veletrzích, které proběhnou v letech 2018 – 2019.

Nejdůležitějším přínosem projektu je usnadnění vstupu firmy ANAJ Czech, a. s. na zahraniční trhy prostřednictvím rozšíření obchodních kontaktů, navázání nových obchodních vztahů a vyhledání nových exportních příležitostí.

Naše účast na veletrzích je finančně podpořena Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.

 

 

Rozvoj exportních aktivit ANAJ Czech

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003639

Výše dotace: 2 312 500 Kč

Doba realizace projektu: 12/2016 – 5/2018

Cílem projektu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti firmy ANAJ Czech, a. s. nacházet nové trhy mimo ČR prostřednictvím účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Součástí projektu je celkem 8 výstav, které proběhnou v letech 2016 – 2018 v Rusku, Německu a Srbsku a s tím spojená i tvorba firemních propagačních materiálů.

Nejdůležitějším přínosem projektu je usnadnění vstupu firmy ANAJ Czech, a. s. na zahraniční trhy prostřednictvím rozšíření obchodních kontaktů, navázání nových obchodních vztahů a vyhledání nových exportních příležitostí.

V prosinci 2016 se zúčastníme veletrhu Kazanskaja Jarmarka v Kazani v Rusku.

Na stánku budeme prezentovat nabídku našich výrobků a služeb, a to vývoj, výrobu a ostření speciálních rotačních a stacionárních řezných nástrojů pro třískové obrábění a vývoj, výrobu a ostření nástrojů pro ozubení.

Naše účast na veletrhu je finančně podpořena Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.

 

 

Rozšíření výrobní kapacity ve společnosti ANAJ Czech, s. r. o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006394

Výše dotace: 9 862 288,80 Kč

Doba realizace projektu: rok 2017

Naše společnost realizuje projekt s názvem Rozšíření výrobní kapacity ve společnosti ANAJ Czech, s. r. o., který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity výroby firmy ANAJ Czech, a. s. nákupem nových strojů a zařízení.